logo  
     
Home Page Image
  'It is not the strongest species that survive nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.'
Charles Darwin (1809-1882)
 


Business Intelligence

Beschikbaarheid van informatie is een belangrijke voorwaarden voor het verbeterde prestaties van ondernemingen. Beslissers hebben sturingsinformatie nodig, wat niet ophoudt bij het beschikbaar hebben van data. Data moet informatie worden en moet tijdig en accuraat zijn.

Vormen om de informatie zichtbaar te maken is via reports of analyse.
Reports: Rapportages die beschikbaar zijn via het web of binnen het bedrijfsproces.
Analyse: Tools om historische data en verschillende variabelen met elkaar te vergelijken.

De organogram rechts geeft enkele voorbeelden van dashboards (reports) die voor beslissers van toepassing zijn om de prestaties van de onderneming te verbeteren.


  organogram